contra’s

Je weet niet wat je wil

Het parcours dat je aflegde is zo grillig, dat het voor de rekruteerder maar een ding kan betekenen: voor jou is het gras altijd groener aan de andere kant. Je weet eigenlijk niet wat je wil, en van een carrièreplan is er geen sprake. Bedrijven zien je als een echte jobhopper.

Je kon bepaalde competenties niet verwerven

Doordat je nergens langer werkte dan twee jaar, had je nooit de tijd om bepaalde competenties te verwerven. Je hebt met andere woorden van vele jobs geproefd, maar uiteindelijk heb je geen enkele job echt onder de knie gekregen.

Je neemt je werk niet serieus

Eigenlijk vind jij je job niet belangrijk genoeg om er echt werk van te maken. Je hebt geen zin om je ergens voor in te zetten, en zodra je te maken krijgt met een probleem of een tegenslag ben je weg.

Ben je nog wel te vertrouwen?

Als je om de één of twee jaar van baan verandert kunnen werkgevers je beoordelingsvermogen en je doorzettingsvermogen in twijfel trekken. Als je je echter voor een langere termijn kunt engageren en projecten kunt afronden dan laat je zien dat je discipline hebt en dat je niet bij de minste problemen vertrekt.

Je wil alleen meer verdienen

Zodra een andere werkgever bereid is om jou meer te betalen, neem je zijn aanbod aan. Jobhoppen is voor jou een snelle manier om opslag te krijgen.

Ben je bang voor moeilijke vragen van rekruteerders? Probeer dan argumenten te vinden die de rekruteerder er van zullen overtuigen dat je geen jobhopper bent.

Werkgevers kunnen terughoudend zijn om in jou te investeren

Zou jij als werkgever investeren in de opleiding en de ontwikkeling van iemand die om de paar jaar van baan verandert? Waarschijnlijk niet!

Als je vaak van baan verandert dan kun je als een ‘flight risk’ gezien worden. Zo loop je mogelijk de opleidingen, coaching, beloningen en carrièremogelijkheden mis die meer loyale werknemers wel krijgen.

Last in, first out

Wie zou jij als werkgever als eerste ontslaan als de zaken slecht gaan? Loyale werknemers met een schat aan bedrijfspecifieke kennis of nieuwe arbeidskrachten met meer generieke kennis? Als de zaken slecht gaan zullen loyale werknemers wellicht aan het langste eind trekken.

Bron:

http://www.stepstone.be/Carriere-Tips/Tips-Trucs/jobhoppen.cfm

https://www.pauwelsconsulting.com/nl/sollicitatietips/de-voordelen-en-nadelen-van-jobhoppen/