jobhoppers

Ben jij een jobhopper?

Er bestaan verschillende vormen van jobhopping: Werknemers die denken dat het probleem bij de job ligt. Ze nemen hun problemen dus altijd mee naar hun volgende job. Deze werknemers komen het meeste voor.

Ontdek eerst alle gebieden in uw bedrijf voor je van job gaat veranderen.

Enkele redenen die opgegeven worden om vaak te wisselen.

  • ”Weinig uitdaging in functie”
  • ”Sfeer bedrijf valt tegen”
  • ”Klus geklaard”
  • ”Geschetst beeld over organisatie valt tegen”

Een hoger salaris is zelden een reden.

Bron: http://zakelijk.infonu.nl/banen/19924-jobhoppen-wel-of-niet-goed-voor-de-carriere.html

Is Jobhopping acceptabel?

“Job-hopping kan een goede strategie zijn als u carrière wilt maken.”

Veel mensen vragen zich echter nog steeds af in hoeverre dit acceptabel is.

Aan de ene kant kan het helpen om uw loopbaan verder te ontwikkelen, aan de andere kant loopt u hiermee het risico dat u de reputatie krijgt onbetrouwbaar of op geld belust te zijn.

In Frankrijk werd in 2000 door een Frans werkgelegenheidsinstituut (Association Pour l’Emploi des Cadres) een onderzoek uitgevoerd naar de houding van managers. Hieruit bleek dat 33 procent van de 3.000 ondervraagde managers van plan was hun bedrijf binnen een jaar te verlaten. Sommige bedrijven in de IT-sector maakten melding van een personeelsverloop dat in een periode van 6 maanden maar liefst 45 procent bedroeg.

Dit betekent een grote ommezwaai voor Frankrijk; vroeger vond men het onbezonnen om vaker dan eens in de zes of zeven jaar van baan te veranderen. Nog niet zo lang geleden stond loyaliteit zowel bij Franse bedrijven als bij de overheid hoog in het vaandel. Bovendien streefden de machtige vakbonden naar arbeidszekerheid. Wat is er veranderd?

Job-hopping is niet meer weg te denken. De klassieke verklaring voor job-hopping is dat een tijdelijk sterke vraag naar arbeid ervoor zorgt dat het minder risico met zich meebrengt om ontslag te nemen en mensen meer aantrekkelijke keuzemogelijkheden hebben. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat wat er op dit moment op de Franse banenmarkt (en in de rest van Europa) gebeurt een blijvend karakter heeft.

Door ontwikkelingen in de nieuwe economie is er een behoefte ontstaan aan zeer arbeidsmobiele werknemers. In de Amerikaanse IT-branche is de gemiddelde dienstperiode voor fulltime personeel slechts 13 maanden. Vind ICT vacatures voor mannen en vrouwen, en in verschillende Nederlandse regio’s op de vacaturebank van StepStone.

Volgens de Amerikaanse loopbaandeskundige Bob Weinstein is job-hopping in de IT-sector inmiddels zo gewoon geworden dat het slecht kan zijn voor iemands carrièreontwikkeling als hij/zij niet regelmatig een andere baan zoekt. Zo zou een lang dienstverband geïnterpreteerd kunnen worden als een gebrek aan initiatief, onvoldoende creativiteit of angst om nieuwe dingen uit te proberen.

De huidige ‘job-hopping’-trend is mogelijk ook deels het gevolg van veranderingen in de manier waarop grote ondernemingen zijn georganiseerd.

De hiërarchische structuren van de oude economie zorgden voor een groot aantal doorgroeimogelijkheden binnen organisaties. Als u echter in een moderne ‘platte’ organisatie werkt, is het waarschijnlijker dat u erachter komt dat er voor u geen kansen zijn om hogerop te komen.

Om uw carrière verder te ontwikkelen kan het daarom noodzakelijk zijn uw geluk elders te beproeven. Kans op negatieve reacties Omdat de toename van het aantal technologiegeoriënteerde banen in andere sectoren voor een sneeuwbaleffect zorgt, wordt job-hopping in steeds meer branches geaccepteerd.

Er zijn echter geen regels voor en in vaak zal een voorgeschiedenis van job-hopping geen positieve indruk maken. Veel werkgevers hebben geen hoge pet op van job-hoppers omdat ze geloven dat deze alleen worden gedreven door geldzucht.

Anderen zien job-hopping wellicht als een aanwijzing dat de kandidaat moeilijk met collega’s op kan schieten.

Wanneer ze het zich niet kunnen veroorloven om kieskeurig te zijn, zullen werkgevers hier waarschijnlijk niet zo’n punt van maken, maar in andere gevallen zullen ze niet zo gauw mensen aannemen waarvan ze denken dat het geldwolven of buitenbeentjes zijn. In branches waar betrouwbaarheid en loyaliteit zeer op prijs worden gesteld, is job-hopping nog steeds absoluut ‘not done’.

In de bouwwereld zijn werkgevers bijvoorbeeld op zoek naar mensen die zich willen verplichten aan projecten te werken die soms jaren kunnen duren.

Als een kandidaat op zoek is naar een baan waarbij een lang opleidingstraject moet worden gevolgd en dus een forse investering van de werkgever wordt verlangd, zal de kandidaat een bepaalde garantie moeten bieden dat hij/zij gedurende langere tijd bij het bedrijf zal blijven.

Als de kandidaat in het verleden aan job-hopping heeft gedaan, zal dit absoluut een negatief effect hebben op zijn/haar kansen op een baan. Tips voor ‘job-hoppers’ Als u een actieve job-hopper bent, zult u zich zorgvuldig aan potentiële werkgevers moeten presenteren.

Als u bij het springen van de ene naar de andere baan niet wilt struikelen, dient u de volgende tips in uw achterhoofd te houden: Presenteer uzelf zodanig dat u mogelijke werkgevers ervan overtuigt dat u bewust hebt geprobeerd om ervaring op te doen en uzelf te ontwikkelen.

Hiermee voorkomt u dat men gaat denken dat u alleen maar op een hoger salaris en meer status uit bent. Leg een verband tussen waardevolle ervaringen die u heeft opgedaan en het feit dat u in het verleden van baan bent veranderd. Ga na wat uw drijfveren zijn. Heeft u een carrièreplan voor de lange termijn?

Probeer altijd met een goede verstandhouding bij uw vorige werkgever weg te gaan. Vertel uw baas waarom u weg wilt en zorg ervoor dat de projecten waar u op dat moment aan werkt netjes worden afgerond.

Lever nooit kritiek op ex-werkgevers. Focus liever op de positieve kanten van het bedrijf waar u solliciteert dan op de redenen in te gaan waarom u bij uw vorige werkgever(s) bent weggegaan. Job-hopping kan een goede strategie zijn als u carrière wilt maken, maar u dient zich wel te realiseren dat een en ander goed moet worden gepresenteerd, omdat anders hierdoor uw kansen op een baan zullen afnemen.

Bron: http://www.stepstone.nl/Carriere-Advies/Carriere/is-job-hopping-acceptabel.cfm

Moet je overstappen of niet?

Wel, dit hangt van een aantal zaken af, waaronder:

1. De sector waarin je werkt

In sommige sectoren is jobhoppen meer aanvaard dan in andere sectoren. Als je nieuwe banen steeds een steile leercurve hebben (en dus een grote investering van je werkgever vragen), dan zal jobhoppen wellicht niet makkelijk aanvaard worden.

2. Het land waarin je woont

Het artikel van Forbes is toegespitst op de Amerikaanse economie. Onze dagelijkse ervaring met recruitment in België leert ons dat Belgische bedrijven nog steeds terughoudend zijn om werknemers aan te nemen die om de paar jaar van baan veranderen.

3. Je redenen voor het jobhoppen

Als je kunt bewijzen dat je voor al je vorige werkgevers van toegevoegde waarde bent geweest én dat je altijd op goede voet bent vertrokken, dan zullen je carrièresprongen beter geaccepteerd worden dan wanneer je met jobhoppen alleen maar snelle salarisverhogingen nastreeft.

Houd er rekening mee dat het aantrekken, screenen en aannemen van nieuwe werknemers erg duur is voor bedrijven. Een toegevoegde waarde voor je werkgever leveren betekent dus “het terugbetalen van deze investeringen en bovendien extra waarde leveren”! Onderschat dit niet.

4. Jouw behoefte aan zekerheid

Als je zelfzeker bent en als je risico’s wil nemen dan kun je overwegen om vaker van baan te veranderen. Maar als je liever zekerheid en meer rust wil dan kan een rijke en gevarieerde carrière bij één werkgever meer voldoening geven.

5. Het spoor dat je achterlaat

Je hebt altijd met mensen te maken. Als je altijd op goede voet vertrekt dan kun je een sterk netwerk ontwikkelen. Als je echter alle schepen achter je verbrandt, dan zul je enkel een netwerk van mensen hebben die slecht over je spreken.

En vergeet ook zeker niet…

6. Jouw definitie van werktevredenheid

De meeste mensen houden van en/of hebben behoefte aan waardering. Als je jezelf onmisbaar maakt voor je werkgever (vaak moet je hiervoor een langere periode in dienst zijn) dan zul je wellicht vaker de waardering van je werkgever en collega’s voelen. Dit kan je meer voldoening geven dan om de paar jaar van baan te veranderen.

7. Gemoedsrust

Als je je richt op het hier en nu (zonder je lange termijn ambities uit het oog te verliezen) dan zul je wellicht meer gemoedsrust en plezier in je werk hebben dan wanneer je voortdurend van je volgende job droomt. Onderschat de waarde van deze twee voordelen niet.

Bron: https://www.pauwelsconsulting.com/nl/sollicitatietips/de-voordelen-en-nadelen-van-jobhoppen/

Wat vinden managers van jobhoppen?

Staan verschillende jobs op korte termijn slecht op je cv? Niet noodzakelijk, aldus een studie van Accountemps. Slechts 36% van de Belgische managers maakt er een probleem van. Omdat de realiteit meer zegt dan cijfers, staken we ons licht op bij enkele mensen uit de praktijk. Ze leggen uit wanneer jobhoppen wel en niet stoort.

Een tijd geleden deed Accountemps een rondvraag bij 505 HR-managers en financiële managers in België. Ze stelden deze vraag: “Vindt u of uw bedrijf het een probleem wanneer iemand verschillende banen heeft gehad over een korte periode?” Het antwoord van de managers luidde als volgt:

  1. Ja, dit zijn jobhoppers: 36%
  2. Neen, dit getuigt van ervaring: 39%
  3. Neen, dit is niet belangrijk voor ons: 25%

Dit zijn duidelijke cijfers, maar helaas was de vraag dat niet. “Verschillende banen over een korte periode” is voor interpretatie vatbaar. Wellicht heeft die ruimte voor interpretatie de resultaten beïnvloed. We legden de vraag daarom opnieuw voor aan de rekruteerders Alex Massoels van Electrabel, en Peter van Mol van de Groep Easypay, en luisterden naar de nuances in hun antwoorden.

Nuance 1: fladderen mag in het begin

Beide heren begrijpen dat iemand in het begin van zijn loopbaan van de ene job naar de andere fladdert. Maar, na een vijftal jobs zou hij toch moeten weten wat hij wil en kan. Dan is jobhoppen niet meer oké, omdat het erop wijst dat hij nog stééds geen inzicht heeft.

Alex: “Jongere kandidaten weten soms nog niet wat ze graag doen of waar ze goed in zijn. Het kan dat ze hier een antwoord proberen op te vinden via verschillende jobs . Daar hebben we begrip voor. Heeft iemand al 10 verschillende banen van elk 1 jaar gehad, dan kijken we uit. Je kan dan niet meer stellen dat die persoon nog op zoek is naar zichzelf.”

Peter: “Zo denken wij er ook over. Dat pas afgestudeerden in 2 jaar tijd 3 jobs hebben, is niet onlogisch. Maar we staan wel huiverig tegenover een sollicitant van 35 jaar die nog steeds om de 18 of 24 maanden van job verandert. Dan hebben we het gevoel dat al dat ‘vergelijken’ een maat voor niks is. Dat die persoon nog altijd niet doorheeft wat hem echt motiveert en in welke functie hij past. De kans is dus groot dat hij ook bij ons snel weg zal zijn. En dat is een probleem, want we investeren veel in nieuwe medewerkers.”

Nuance 2: een goede reden is belangrijk

Kan de sollicitant zijn vertrek in vorige banen op een aannemelijke manier kaderen en uitleggen, dan hebben de heren er geen probleem mee. Had een kandidaat bijvoorbeeld verschillende interimjobs in afwachting van een vaste job? Ging het bedrijf waar hij werkte failliet of sloot het? Dit zijn maar enkele voorbeelden van plausibele redenen.

Peter: “Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we altijd waarom iemand zo vaak van job veranderde. Vervolgens checken we die (soms ongeloofwaardige) verhalen via referenties. Voor ons is trouwens ook demanier waaróp iemand zijn job opgeeft, veelzeggend. Zit er een kandidaat voor ons die zijn ontslag pas gaf nadát hij een contract bij een nieuwe firma versierde? Zo iemand vinden we veel overtuigender dan een jongere kandidaat die comfortabel bij papa en mama woont, en keer op keer zijn ontslag indiende zonder een andere job te hebben. Dit laatste getuigt volgens ons van weinig ernst op werkvlak.”

Bron: https://www.vdab.be/magezine/nov06/jobhoppen.shtml

 

Wat bindingsangst en jobhoppen met elkaar te maken hebben

Dit is een blogpost over wat bindingsangst met jobhoppen te maken heeft. Femke legt uit hoe je kan omgaan met die angst.

L I S T E N  T O  T H ER H Y T H M  O F

Toen in 2009 de crisis begon, kreeg ik een vast contract aangeboden bij mijn toenmalige werkgever. Iedereen was hysterisch blij voor me,  behalve ik.

Ik vertelde mijn toenmalige werkgever dat ik ook ergens anders had gesolliciteerd. Daar voegde ik nog doodleuk aan toe dat als ik de kans kreeg daar te gaan werken na de economische crisis, ik dit zeker zou gaan doen. Dus dat hij dat maar wist.

Kennelijk zat er een engeltje op mijn schouder en besloot mijn toenmalige werkgever dit risico te nemen.

In dit blog zal ik je laten zien wat jobhoppen en bindingsangst met elkaar te maken hebben. Wanneer je leert dealen met je eigen bindingsangst zul je merken dat je ineens veel beter weet wat je wilt. Maar vooral hoe je beter bij deze beslissingen kunt blijven.

Bindingsangst vertaalt zich namelijk niet alleen in relaties, maar in ALLES wat committeren vraagt. Alles wat niet 123 terug te draaien valt of waar je je uit los kan wringen, bezorgt plotseling grote stress. Zelfs als de aanleiding leuk is zoals bijvoorbeeld een nieuwe baan.

Het niet weten wat voor werk je wilt is meestal half waar. Het begint bij een idee; deze baan lijkt me fantastisch. Zeker als de baan niet binnen handbereik ligt. Wanneer er veel voor de nieuwe baan gedaan moet worden, zoals studies afronden of pittige sollicitatie rondes doorlopen, wordt de baan nog aantrekkelijker.

image-1544

Maar je weet het zeker, dit is het! Dit is wat ik hoor te doen en wat mijn roeping is. Je gaat achter je droom aan als een woman on a mission. En dan komt de dag dat je mag beginnen. Je adrenaline stroom door je lijf, dit gaat het helemaal worden. Het prachtige logo van dat waanzinnige bedrijf lacht je stralend tegemoet.

Je hebt het tegen de hele wereld geroepen: ‘Nou jongens, ik heb het hoor, dit is het helemaal, ik weet eindelijk wat ik wil!’

Bij de eerste koffiebreak valt je op dat de collega’s wat gewoontjes zijn. Waarom stuiteren deze lui niet op en neer? Dt is toch een fantastisch bedrijf? Sommige lijken zelf een beetje chagerijnig en klagerig. Je hele enthousiasme wordt er door beïnvloed, hé getver. Je dacht dat hier allemaal leuke mensen zouden werken.

De rest van de week begint het ontdekken van je werkzaamheden. Wat een informatie. En wat oninteressant eigenlijk. De eerste gedachtes als ‘moet ik dit de rest van m’n leven doen?’ en ‘is dit het wel?’ beginnen ergens in je achterhoofd al op te spelen.

Untitled design(1)

Je vrienden beginnen inmiddels met vragen te stellen: ‘En hoe is je nieuwe baan? Gaaf hoor dat jij je gevoel zo achterna gaat!’ Kleine onderhuidsje bubbeltjes van angst en schaamte spelen op. ‘Oh NO, wat als dit het weer niet is? Wat wil ik dan wel? Ik word zo moe van het zoeken. Maar er moet iets zijn!’

Je nieuwe collega’s zijn trouwens super blij met je. Je werkt hard en wordt voorgesteld als de nieuwste aanwinst van het bedrijf. Je spieren beginnen zich aan te spannen. Als ze maar niet denken dat je hier lang blijft. Het schuldgevoel begint te groeien, samen met het gevoel de benen te willen nemen.

Hoe blijer jouw nieuwe werkgever van jou wordt, hoe harder jij daar weg wilt.

Op je werk begin je trouwens tussen de bedrijven door te Googlen op internet. ‘niet weten wat je wilt’, ‘competentie & interesse tests’ of ‘boeken over loopbaankeuzes’. In de pauze race je naar de dichtbijzijnde boekenhandel om het nieuwste ‘Vind de perfecte baan voor jou’ boek te kopen. Het zoeken is weer begonnen. Je moet hier weg.

Je vind té gekke banen en studies op het internet. Jammer dat je alleen niet aan de eissen voldoet want dit lijkt jou toch écht helemaal op t’ lijf geschreven te zijn. Je voelt de moed in je schoenen zakken. Het kan toch niet zo zijn dat jij je dromen niet kunt waarmaken omdat de voorwaarden buiten handbereik liggen?

Ook kan het zijn dat de aantrekkingskracht naar verre oorden en avontuurlijke ondernemingen met de dag groter begint te woorden. Je zakt steeds verder weg in je eigen dagdromen over grootse en mooie reizen. Alles achter je laten en de wereld verkennen. Wat zou je dat graag willen. Maar toch ook weer niet, iets weerhoud je, maar je weet niet wat.10308119_10152051926846956_9059785321423914102_n

Als je s’morgen opstaat schieten de volgende gedachtes door je hoofd: ‘Dit kan gewoon niet goed voor me zijn. Ik sta elke dag met lood in m’n schoenen en tranen in m’n ogen op. Ik haat m’n werk. Ik moet niet alleen iets anders vinden, maar snel ook!’

En de circel is weer rond. In vogelvlucht is dit het landschap van een bindingsangstige persoon op zoek naar dé perfecte baan. Net zoals het gaat in de liefde begint het met verheerlijken. Dit bedrijf, deze studie of instelling is fantastisch.

Eenmaal aangekomen in de realiteit zakt de fantasiewereld als een pudding in elkaar. Deze baan is zo niet wat je er van verwacht had. Langzaam aan begin je je innerlijk onvrede op de mensen buiten jou te projecteren. Als ik maar leukere collega’s had gehad, was het in ieder geval dragelijker geweest.10409116_10152137438338946_3505877289084979774_n

Zo hopt de bindingsbange jobhopper van baan naar baan en vind nooit wat haar gelukkig maakt. Deze hele zoektocht kan niet alleen grote frustratie, verdriet en véél administratieve romslomp opleveren (zo moest ik ooit de belastingdienst bellen voor een extra formulier ‘werkgevers’).

Maar ook intense gevoelens van schaamte en vriendschappen die onder druk komen te staan. Mensen stoppen jou te geloven en jij gaat deze afkeuring volledig naar binnen trekken, wat het minderwaardige gevoel alleen nog maar sterker maakt: ‘zie je, ik ben niet goed genoeg’.

Wanneer je aan de slag gaat met je eigen bindingsproblemen, zullen loopbaanvragen als ‘ik weet niet wat ik wil’ of ‘ik weet wel wat ik wil, maar nooit voor lang’ gaan verhelderen.

Zo vind ik bijvoorbeeld niet ineens hele andere dingen interessant dan 10 jaar geleden, maar is mijn gedrag en commitment naar wat ik doe zo ongeveer omgedraaid.Untitled design(3)

Ben jij een jobhopper en herken jij jezelf in bovenstaand verhaal? Pak dan je dagboek of een groot stuk papier. En beantwoord deze onderstaande vragen over bindingsangst & jobhoppen:

1. Wat zijn jouw gedachtes omtrent je baan. Schrijf ALLES op wat je denkt. Bijvoorbeeld: Dit kan ik toch niet de rest van m’n leven blijven doen.

2. Wat zijn de gevoelens die bij deze gedachtes passen. Bijvoorbeeld: Angst of een opgesloten gevoel

3. Wat hoop jij dat de meest fantastische baan in je leven jou gaat brengen? Bijvoorbeeld: rust of veiligheid

4. Wat zijn je grootste angsten wanneer het gaat om jouw baan?

Bron: http://femkezeeman.com/wat-bindingsangst-en-jobhoppen-met-elkaar-te-maken-hebben/