Wat is een jobhopper?

Een jobhopper is iemand die niet heel zijn carrière bij één werkgever blijft. Hij verandert bijna jaarlijks van baan of zelfs meer.

Dat je van baan verandert kan verschillende redenen hebben. Je wisselt van baan, je bent ontslagen of je kiest gewoon voor een ander carrièrepad.

Vooral starters krijgen moeilijk meteen een vast contract in handen. Ze werken dus meestal via een flexcontract. Dat zijn oproepkrachten, uitzendkrachten, gedetacheerden enz.

Bedrijven werken meer en meer met flexcontracten. Daardoor groeit het aantal jobhoppers. Bedrijven geven niet snel een vast contract meer een werknemer.

Ook studenten wisselen vaak van job. Als ze iets beu zijn kunnen ze gemakkelijk van job veranderen.

5da52ebb92fd73e8414fdfb362a4da13