Werkgever

Hoe kan je de loyaliteit van je personeel vergroten?

Loyaliteit wordt voornamelijk bepaald door hoe de organisatie dingen heeft geregeld en op welke manier dit wordt geuit naar de medewerkers toe. Het vergroten van de loyaliteit van het personeel is makkelijker gezegd dan gedaan. Er bestaat immers geen standaardformule die het vergroot en daarmee de omzet (op termijn) verhoogt zoals bleek uit recentelijk onderzoek. Voor organisaties komt het er op aan om maatwerk te beginnen leveren. De tijd dat “one size fits all” gold is definitief voorbij. “One size fits me” is de nieuwe standaard, maar hiervoor moet het personeel in eerste plaats als belangrijkste concurreerbare voordeel worden erkent.

Werknemers die loyaal blijven tegenover hun bedrijf, worden daarvoor financieel beloond. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij bijna elfduizend werknemers in Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kyrgizië, Rusland en Servië, zes voormalige socialistische landen die in de jaren negentig overgeschakeld zijn naar een kapitalistische economie. Eerder onderzoek had al aangetoond dat loyaliteit van de werknemers bedrijven een voordeel oplevert door een lager verloop en een betere klantenservice, maar de nieuwe studie toont aan dat ook de werknemer er zelf voordeel aan heeft om bij zijn werkgever te blijven.

Voordeel voor werkgever en werknemer

“Bedrijven halen voordeel uit loyale werknemers, maar blijken die extra rijkdom ook daadwerkelijk met de betrokkenen te delen,” geeft onderzoeksleider Susan Linz, professor economie aan de Michigan State University, op. De onderzoekster zegt daarbij verrast te zijn door het sterke verband tussen de loyaliteit en de hogere salarissen. In de helft van de onderzochte landen stond de beloning voor de trouw aan de werkgever volgens de onderzoekers gelijk met de financiële beloning voor één jaar bijkomende expertise. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers bovendien in een brede waaier van economische sectoren – van productie en bouw tot onderwijs en de openbare sector – worden vastgesteld.

“Werknemers bleken meer geneigd te zijn om loyaal te blijven aan hun bedrijf indien ze verwachten een bonus te zullen ontvangen of de kans zullen krijgen nieuwe vaardigheden te verwerven,” merkt Susan Linz op. “Bovendien werd loyaliteit ook versterkt wanneer de werknemers verwachten dat hun inspanningen tot werkzekerheid zouden leiden en het gevoel hebben dat hun activiteiten een belangrijke impact hebben en tot nuttige resultaten zullen leiden. Daarentegen bleek lof van superieuren weinig impact te hebben op de loyaliteit. In het westen wordt algemeen aangenomen dat loyaliteit de werknemer weinig baat bijbrengt, maar dat kan misschien wel anders worden indien blijkt dat bedrijven die trouw belonen.”

Bron:

http://www.retentie-management.com/hoe-vergoot-ik-de-loyaliteit-van-mijn-personeel/

http://www.express.be/business/nl/hr/werknemer-wordt-beloond-voor-trouw-aan-bedrijf/193679.htm